skip to Main Content
Effectieve methodes
Kleine groepjes
Ervaren begeleiders
Lid LVSi
Controle

Accurate agendavoering
Wanneer huiswerkbegeleiding effectief wil zijn, is het van groot belang dat de scholier het huiswerk, de schoolopdrachten en toetsen nauwgezet aantekent in zijn of haar agenda en dit doorgeeft aan de begeleiders. Agendavoering en de controle daarop heeft dus bij het huiswerkinstituut hoge prioriteit.

2224146-2

Leerlingvolgsystemen
Een veel voorkomend probleem is dat kinderen op dit punt slordig zijn en hun agenda noch hun cijferlijsten nauwkeurig bijhouden. Om bij twijfel deze te kunnen controleren is het belangrijk dat de begeleiders toegang hebben tot de roosters en de cijferlijsten van de jongens en meisjes die deelnemen aan de huiswerkbegeleiding.

Wij stellen daarom als voorwaarde voor deelname dat ons instituut toegang krijgt tot Magister of een ander dergelijk leerlingvolgsysteem van de school, zodat het instituut zelf het (toets)rooster en de cijferlijst kan inzien. Tevens kunnen de kinderen dan, wanneer er onduidelijkheid bestaat over het huiswerk, op het instituut zelf inloggen op de website van de school, ook wanneer zij hun wachtwoorden vergeten zijn.

Overhoren
Wanneer leerlingen een toets hebben, worden de voorbereidingen daarvan tijdig ingepland. Niet alleen voorkomt dit stress, maar ook kunnen zij aldus in een vroeg stadium worden overhoord. Wanneer de kennis van de stof onvoldoende blijkt, is er nog genoeg tijd om die kennis te verbeteren. Op Wrts worden de leerlingen verondersteld net zo lang te oefenen tot zij ten minste een 9,0 op toetsniveau scoren.

Menu
Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB  Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
dhr. drs R. Schaap: 06-2079 1317
mw. G. Schaap: 06-345 90309

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten

Back To Top