Effectieve methodes
Kleine groepjes
Betrokken begeleiders
Lid LVSi
De 10 belangrijkste punten waarmee wij ons onderscheiden van de huiswerkbegeleiding op school
Punt 1

Bij ons kan uw kind kan al terecht vanaf 1300 uur. Uw zoon of dochter hoeft dus, wanneer die vroeg uit is – zoals tijdens toetsweken – niet te wachten tot hij/zij welkom is in de huiswerkklas op school, die doorgaans pas om 14u30 begint.

Punt 2

Onze begeleiders zijn volwassenen die beschikken over een ruime algemene ontwikkeling, studie-ervaring en praktisch-didactische vaardigheden (dus wat betreft leerstrategieën en omgang met kinderen in de puberleeftijd).

Punt 3

Bovendien beschikken onze begeleiders over vakinhoudelijke kennis van nagenoeg alle schoolvakken: geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, Frans enzovoort. Uw kind krijgt dus niet alleen ondersteuning bij het plannen en leren leren, maar kan bij de begeleiders ook terecht met inhoudelijke vragen over nagenoeg alle schoolvakken.

Punt 4

Uw kind wordt begeleid door steeds dezelfde persoon die daardoor goed op de hoogte is van de problematiek en waarmee een constructieve vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd.

Punt 5

Ook het contact met en de feedback naar u als ouders verloopt altijd via dezelfde persoon die ook uw kind begeleidt. Nog kortere lijntjes zijn niet mogelijk!

Punt 6

Het studeren vindt plaats in rustgevende, schone ruimtes waar we een prettige, huiselijke sfeer nastreven, met een kopje thee en een biscuitje of een kop soep. De “schoolsfeer” wordt daarmee doorbroken, wat fijn is voor de leerling en een gunstig effect heeft op de concentratie en motivatie. Leerlingen zien de begeleiders daardoor ook minder snel als “weer de zoveelste docent” en staan meer open voor hulp.

Punt 7

Tijdens vakanties gaat de huiswerkbegeleiding gewoon door,
dus ook de voorbereidingen voor de toetsweek, die vaak op een vakantie volgt.

Punt 8

Bijles kan worden gebruikt om verschillende vakken te behandelen, dus niet, zoals doorgaans het geval is, òf bijles wiskunde òf bijles Nederlands, maar bij ons – en dat is tamelijk uniek – is het mogelijk om de ene week bijles Nederlands te doen en de andere week wiskunde, of scheikunde, of Frans, of… Ook bijles kunt u dus volledig afstemmen op de hulpvraag en de agenda van uw kind.

Punt 9

We brengen geen borg in rekening en hanteren een opzegtermijn van slechts twee weken.

Punt 10

U als ouder kunt altijd op korte termijn een persoonlijk onderhoud hebben met de begeleider van uw kind.

Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
drs R. Schaap: 06 – 207 913 17
G.F.R. Schaap: 06 – 345 903 09

 

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten