skip to Main Content
Effectieve methodes
Kleine groepjes
Ervaren begeleiders
Lid LVSi
Huiswerkbegeleiding

Structuur, kennis en begrip
De  methode die het instituut hanteert is erop gericht de schoolresultaten van de leerling te verbeteren door hem of haar overzicht en structuur te geven, effectieve leermethodes aan te reiken, en plezier te laten beleven aan het leren. Dit proberen wij te bereiken door de leerling in een stille, studieuze omgeving veel persoonlijke aandacht te geven bij het plannen, maken en controleren van zijn of haar huiswerk. Wanneer de leerling op tijd begint met maken en/of leren neemt de stress af en het zelfvertrouwen toe, waardoor de leerstof makkelijker wordt opgenomen.

Intensieve begeleiding
De huiswerkbegeleiding bestaat concreet uit drie tot vijf middagen per week hulp bij zowel het plannen als het maken van de schoolopdrachten en huiswerk. De leerling wordt verondersteld na de laatste les op school naar het instituut te komen en daar al zijn of haar huiswerk te maken, desnoods ruim van tevoren, zodat wanneer de scholier thuiskomt, hij of zij kan ontspannen met het idee: ‘Ik heb mijn huiswerk af!’

  • De begeleiders helpen de leerlingen hun huiswerk en opdrachten te plannen zodat die zonder tijdnood en stress kunnen worden voltooid.
  • De scholier wordt indien nodig geholpen bij concrete vragen of problemen tijdens het maken van huiswerk in de diverse vakken.
  • Wij werken uitsluitend met kleine groepjes van ten hoogste acht scholieren, zodat er alle ruimte is voor de specifieke hulpvraag van de leerling.

Controle en rapportage

  • De scholier wordt geholpen bij het voeren van een betrouwbare agenda en cijferlijst, en deze worden zonodig gecontroleerd. Zie ook de pagina Controle.
  • Na elke huiswerksessie wordt het werk nagekeken en, als er sprake is van een toets, wordt de geleerde stof ruim op tijd overhoord zodat er, indien nodig, tijd over is om er meer aandacht aan te besteden.
  • De ouders/verzorgers worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zie de pagina Rapportage.

Professionele omgeving
De leerlingen doen hun huiswerk op het instituut, waar een geconcentreerde studiesfeer heerst. De met moderne computers uitgeruste studiezaal van het instituut is zeer rustig gelegen. In deze professionele omgeving en onder voortdurend toezicht krijgen de scholieren optimaal de gelegenheid om zich te concentreren en hun huiswerk te plannen en te maken.

Van primair onderwijs tot en met 6-vwo en hoger onderwijs
Het instituut kan de leerlingen hulp bieden op praktisch alle niveaus en in alle vakken. Dat betekent uiteraard niet dat elke willekeurige vraag ad hoc kan worden beantwoord, maar wel dat wij de leerling kunnen helpen met het vinden van de oplossing. Leren draait immers niet alleen om het overnemen van kennis, maar vooral ook om het vinden van de juiste weg naar de oplossing van een vraagstuk.

Studenten in het hoger onderwijs kunnen bij het instituut terecht voor coaching, planning en een geschikte plaats om geconcentreerd te studeren.

De begeleiders
De begeleiders van Huiswerkinstituut Hoorn hebben een universitaire en een pedagogische opleiding en beschikken verder over de volgende vaardigheden:

  • Brede vakinhoudelijke kennis
  • Didactische vaardigheden (het kunnen motiveren van de leerling en het overbrengen van kennis)
  • Geduld, sympathie en begrip voor de situatie van de leerling
Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB  Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
dhr. drs R. Schaap: 06-2079 1317
mw. G. Schaap: 06-345 90309

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten

Back To Top