skip to Main Content
Effectieve methodes
Kleine groepjes
Ervaren begeleiders
Lid LVSi
Gecertificeerd door de LVSi

Als cliënt van een bij de LVSi aangesloten instituut bent u verzekerd van de gegarandeerd hoogste kwaliteit begeleiding.

De Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSi) is een branchevereniging van instellingen die specialiseerd zijn in studiebegeleiding en andere vormen van aanvullend onderwijs. Ze biedt ouders, scholen en haar leden duidelijkheid over de werkwijze en het beleid van de aangesloten instituten.

Tevens informeert de LVSi de media en diverse regionale en landelijke instanties over studiebegeleiding in Nederland. De vereniging is bijvoorbeeld gesprekspartner van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De LVSi is de enige instelling in Nederland die op onafhankelijke wijze zekerheid en controle biedt omtrent de kwaliteit van studiebegeleiding. Ook biedt de vereniging de enige onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten.

Kwaliteit en lidmaatschap
De LVSi hanteert strikte kwaliteitseisen waaraan ieder aangesloten instituut moet voldoen. Deze eisen betreffen onder meer de werkwijze van het instituut, het pedagogisch beleid, de huisvesting, de veiligheid en de opleiding van de medewerkers. Alleen instellingen die aan alle kwaliteitscriteria en richtlijnen voldoen, komen in aanmerking voor het lidmaatschap. Hiermee bewerkstelligt de LVSi een constante kwaliteit en een zeer hoge mate van professionaliteit onder haar leden.

De LVSi en de school
Studiebegeleidingsinstituten vormen in toenemende mate een onmisbare aanvulling op het reguliere onderwijs. Door goede contacten met een bij de LVSi aangesloten instituut heeft een school een meerwaarde voor zowel ouders als leerlingen.

Klachtencommissie
De LVSi beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie. Deze treedt op wanneer zich geschillen voordoen tussen cliënten en het aangesloten instituut.

Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB  Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
dhr. drs R. Schaap: 06-2079 1317
mw. G. Schaap: 06-345 90309

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten

Back To Top