skip to Main Content
Effectieve methodes
Kleine groepjes
Betrokken begeleiders
Lid LVSi
De 10 belangrijkste voordelen van onze aanpak

Bij ons kan uw kind kan al terecht vanaf 13:15 uur. Uw kind hoeft dus, wanneer het vroeg uit is – zoals bij lesuitval of tijdens toetsweken – niet te wachten tot hij of zij welkom is in de huiswerkklas op school, die doorgaans pas om 15:00 uur begint. De middag op ons instituut kan daardoor aanmerkelijk langer zijn (van 13:15 tot 18:00 uur) met veel meer gelegenheid tot bijsturen, uitleggen en overhoren.

 

Onze begeleiders zijn steeds dezelfde volwassenen (dus geen wisselende studenten) die beschikken over een ruime algemene ontwikkeling, studie-ervaring en praktisch-didactische vaardigheden (dus wat betreft leerstrategieën en omgang met kinderen in de puberleeftijd).

Bovendien beschikken onze begeleiders over vakinhoudelijke kennis van nagenoeg alle schoolvakken: geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, Frans enzovoort. Uw kind krijgt dus niet alleen ondersteuning bij het plannen en leren leren, maar kan bij de begeleiders ook terecht met inhoudelijke vragen over nagenoeg alle vakken.

Uw kind wordt begeleid door steeds dezelfde persoon die daardoor goed op de hoogte is van de problematiek en waarmee een constructieve vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd.

Ook het contact met en de feedback naar u als ouders verloopt altijd via dezelfde persoon die ook uw kind begeleidt. Nog kortere lijntjes zijn niet mogelijk !

Het studeren vindt plaats in rustige, frisse ruimtes met een prettige, huiselijke sfeer, een kopje thee en een koekje of een kop soep. De “schoolsfeer” wordt daarmee doorbroken, wat fijn is voor de leerling en een gunstig effect heeft op de concentratie en motivatie. Leerlingen zien de begeleiders daardoor ook minder snel als “weer de zoveelste docent” en staan meer open voor hulp.

Tijdens (kleine) vakanties gaat de huiswerkbegeleiding gewoon door,
want leerlingen moeten dan vaak praktische opdrachten maken of er volgt een toetsweek. Tijdens de vakantie zijn de kinderen welkom op het instituut om te werken aan de voorbereidingen daarvan. Scheelt een hoop discussies over huiswerk in de vakanties !

 

Bijles kan worden gebruikt om verschillende vakken te behandelen, dus niet, zoals doorgaans het geval is, òf bijles wiskunde òf bijles Nederlands, maar bij ons – en dat is tamelijk uniek – is het mogelijk om de ene week bijles Nederlands te doen en de andere week wiskunde, of scheikunde, of Frans, of… Ook bijles kunt u dus volledig afstemmen op de hulpvraag en de agenda van uw kind.

We brengen geen borg in rekening en hanteren een opzegtermijn van slechts twee weken.

Twee leerlingen die broertjes, zusjes of klasgenootjes van elkaar zijn ontvangen elk 10% korting. Drie leerlingen hebben ieder recht op 20% reductie, en vier leerlingen uit hetzelfde gezin of dezelfde klas kunnen allen rekenen op maar liefst 30% korting ! (Alleen geldig bij abonnementen van ten minste drie middagen per week.)

 

 

Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
drs R. Schaap: 06 – 207 913 17

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten

Back To Top