skip to Main Content
Effectieve methodes
Kleine groepjes
Betrokken begeleiders
Lid LVSi
Professionele huiswerkbegeleiding op elk niveau voor leerlingen van alle scholen
elke middag vanaf 13:00 uur
Het instituut

Huiswerkinstituut Hoorn begeleidt scholieren en studenten bij het plannen en het maken van hun huiswerk en schoolopdrachten. Behalve huiswerkbegeleiding wordt ook bijles aangeboden …

Huiswerkbegeleiding

De  methode die het instituut hanteert is erop gericht de schoolresultaten van de leerling te verbeteren door hem of haar overzicht en structuur te geven, effectieve leermethodes aan te reiken, en plezier te laten …

Controle

Wanneer huiswerkbegeleiding
effectief wil zijn, is het van groot
belang dat de scholier het huiswerk,
de schoolopdrachten en toetsen
nauwgezet aantekent in zijn of
haar agenda en dit …

Rapportage

Om de ouders of verzorgers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en vorderingen van hun kind of pupil ontvangen zij periodiek een persoonlijk verslag. Daarin komen alle zaken die de begeleiders …

Ouders / verzorgers

Sommige ouders willen graag nauw betrokken worden bij de begeleiding en het huiswerk van hun kind(eren), andere laten juist graag alles over aan de begeleiders van instituut. Veel ouders bevinden zich ergens …

Tarieven

Een huiswerkbegeleidingsabonnement is per leerling mogelijk voor twee, drie, vier of vijf middagen per week. De leerling wordt verondersteld al zijn of haar huiswerk te maken op het instituut. Dat kan alleen …

Ik wil je tevens bedanken voor de fijne wijze waarop je Nicco de afgelopen maanden begeleid hebt. Evenals wijzelf, merkte ook Nicco’s mentor Suzan op dat hij een stuk beter in zijn vel zit. Je hebt hem vertrouwen in zichzelf gegeven en plezier in school. Heel erg bedankt hiervoor.

Bijles werpt dus al snel zijn vruchten af. Mats gaat graag naar je toe. Dank je wel alvast voor de eerste goede score, het geeft hem zelfvertrouwen.

Wij willen u enorm bedanken voor de in onze ogen uitstekende begeleiding en grote geduld voor de inzet van onze zoon.

Verder zijn we erg tevreden over hoe alles gaat! We spreken elkaar natuurlijk weinig maar ik wil het toch even melden.

Anna is zo blij met u en de schoolresultaten! We hebben een ander kind in huis gekregen!
Bedankt!!

We willen jullie hartelijk danken voor de tijd en hulp die Damian het afgelopen jaar is geboden. Damian heeft geleerd om te plannen, zijn maakwerk te controleren en het belangrijkste, dat hij zich moet concentreren en herhalen om een voldoende te halen.

We zijn heel tevreden, Celine kan nog beter leren en plannen en is in een goed ritme gekomen, wat duidelijk te zien is aan de cijfers. (…) In ieder geval hartelijk dank voor alle hulp, persoonlijke aandacht, ook op de late middag. Het heeft absoluut mede gezorgd voor haar overgang naar 3 vwo.

We zijn enorm tevreden over de begeleiding. We zijn blij de stap naar jullie genomen te hebben!

Wat een prachtige scores! Ik geniet ervan en ben optimistisch gestemd! Complimenten voor Joep en degenen die bij hem structuur en motivatie weten te bewerkstelligen!

In het begin ging Siem met enige tegenzin naar jullie toe, maar dat is al snel veranderd. Hij is en wij zijn enorm blij met de wijze waarop u Siem helpt en adviseert.

Ook al merk je het vermoedelijk niet erg aan hem hij is wel blij met de begeleiding. We zitten op de goede weg lijkt het. Wij zijn in ieder geval tevreden met de resultaten tot nu toe. De weg omhoog is ingezet. Dank voor alle moeite.

We zijn zeer tevreden en Jordan vindt het heftig, maar ze merkt wel dat het effect heeft, dus wil graag door gaan. Ze was supertrots op haar 7,3 voor wiskunde, dat had ze dit jaar nog niet gehaald. Nu nog even heel hard trekken aan haar Nask voor de volgende toets, dan komt dat hopelijk ook nog weer een beetje goed.

Jullie begeleiding heeft er voor gezorgd dat Jorik uiteindelijk ruim over ging in de brugklas en ook de tweede klas zonder grote problemen heeft kunnen afronden. Ook namens zijn moeder wil ik jullie daarom hartelijk bedanken voor de belangrijke bijdrage daarin.

Michiel heeft het goed gedaan dit jaar. Dat komt mede door jullie natuurlijk, waarvoor ik jullie heel erg wil bedanken.

Ik wil ook nog even benadrukken dat we ontzettend blij zijn met jullie enorme bijdrage en betrokkenheid om Roemer op alle manieren te helpen!
Dat waarderen we echt enorm en we zien dat het Roemer erg goed doet en vertrouwen geeft. Ook heel fijn dat jullie zo flexibel zijn af en toe met de dagen waarop hij mag komen.
Onze grote dank daarvoor!

Wij zijn heel tevreden. Gaat super met Martijn.
Dank je wel.

Bedankt voor het motiveren en begeleiden van Sophie, huiswerkbegeleiding heeft haar goed gedaan.

Ik wil je hier vandaan in elk geval hartelijk danken voor alle steun die aan Olivier is gegeven en ik denk dat het duidelijk is dat dit heeft geholpen. Hij staat er heden beduidend beter voor dan voorheen en hij heeft zelfs zin in dat examen want hij wil dolgraag naar de volgende school. Dus geweldig gedaan en alle lof.

Vader van O.

Rutger kwam vandaag met een grote smile op zijn gezicht thuis. Structuur in zijn huiswerk doet hem goed.

Moeder van R.

We zijn blij en tevreden over de resultaten van Sophie.

Vader van S.
Menu
Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
drs R. Schaap: 06 – 207 913 17
G.F.R. Schaap: 06 – 345 903 09

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten

Back To Top