skip to Main Content
Effectieve methodes
Kleine groepjes
Ervaren begeleiders
Lid LVSi
Bijles

Hulpvraag – basisvaardigheden – oefenen
Tijdens de bijlessen wiskunde gaan we eerst je meest urgente hulpvraag beantwoorden. Als dan blijkt dat je kennis en/of vaardigheden mist, gaan we eraan werken om die bij te spijkeren. Indien nodig gaan we daarvoor weer terug naar gewone rekenvaardigheden, zoals rekenen met breuken. Wiskunde is niet hetzelfde als rekenen, maar je moet wel kunnen rekenen om wiskunde te kunnen doen. Je zult zien dat, wanneer je je basisvaardigheden op orde hebt, wiskunde helemaal niet zo moeilijk meer is. Zoals altijd is oefenen heel belangrijk. Je kunt niet iets leren zonder heel veel te oefenen. Denk maar eens aan fietsen, pianospelen of tennissen. Hoe moeilijk iets ook lijkt – met veel oefenen onder de juiste begeleiding kan ook jij het onder de knie krijgen. Zoals je weet gaat fietsen vanaf een gegeven moment “automatisch” – je hoeft er nauwelijks meer bij na te denken. Dat kan met wiskunde ook. Maar zonder het maken van “kilometers” gaat het niet!

Leesvaardigheid – spelling – grammatica – woordenschat
Nederlandse grammatica kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en veel mensen vinden de spellingsregels ook verwarrend. Toch: er zit vaak een zekere logica in – als je die begrijpt, is het allemaal een stuk overzichtelijker. Tijdens de bijlessen zullen we ons vooral op die logica richten, zodat je de regels niet meer stuk voor stuk uit je hoofd hoeft te leren. Dat scheelt een hoop werk !

Leesvaardigheid – grammatica – woordenschat
Gevoel voor een taal ontwikkel je vooral door er veel mee in aanraking te komen. Lezen is daarvoor een prima manier, maar luisteren natuurlijk ook. Heb je moeite met Engels? Probeer dan zoveel mogelijk naar het gesproken of gezongen Engels te luisteren als je (ondertitelde) tv-programma’s kijkt of muziek luistert. Zo vergroot je je gevoel voor formulering en je woordenschat. En naarmate je meer woorden kent, is het makkelijker om teksten te volgen, dus dat is een opwaartse spiraal. Tijdens de bijlessen zullen we aandacht besteden aan de specifieke onderdelen van de grammatica die jij lastig vindt; daarnaast zullen we regelmatig begrijpend lezen en je woordenschat uitbreiden door middel van woordenlijsten.

Leesvaardigheid – grammatica – woordenschat
Gevoel voor een taal ontwikkel je vooral door er veel mee in aanraking te komen. Lezen is daarvoor een prima manier. Zo vergroot je je gevoel voor formulering en je woordenschat. En naarmate je meer woorden kent, is het makkelijker om teksten te volgen, dus dat is een opwaartse spiraal. Tijdens de bijlessen zullen we aandacht besteden aan de specifieke onderdelen van de grammatica die jij lastig vindt; daarnaast zullen we regelmatig begrijpend lezen en je woordenschat uitbreiden door middel van woordenlijsten.

Leesvaardigheid – grammatica – woordenschat
Gevoel voor een taal ontwikkel je vooral door er veel mee in aanraking te komen. Lezen is daarvoor een prima manier. Zo vergroot je je gevoel voor formulering en je woordenschat. En naarmate je meer woorden kent, is het makkelijker om teksten te volgen, dus dat is een opwaartse spiraal. Tijdens de bijlessen zullen we aandacht besteden aan de specifieke onderdelen van de grammatica die jij lastig vindt; daarnaast zullen we regelmatig begrijpend lezen en je woordenschat uitbreiden door middel van woordenlijsten.

Situaties analyseren – formules kennen – begrijpen – kunnen “verbouwen” – uitwerkingen – significantie
Voor natuurkunde is het vooral van belang dat je concrete situaties (zoals een auto op een berghelling) kunt analyseren en “vertalen” naar abstracte schema’s waar je formules op kunt toepassen. Ook essentieel is dat je die formules kunt “verbouwen”. Bijvoorbeeld: E = mc² mag je ook schrijven (en dus uitrekenen) als m = E/c² en als c = (E/m). Zie je dat niet, dan mis je een essentiële vaardigheid. Als blijkt dat je die onvoldoende onder de knie hebt, gaan we daaraan werken. Dit neemt niet weg dat je sommige formules uit je hoofd moeten kennen, ook al staan ze in Binas. Je hebt namelijk tijdens toetsen niet de tijd om alles in Binas op te zoeken.

Verder zullen we je erin oefenen om je uitwerkingen op de juiste manier op te schrijven: 1. de formule die je gaat gebruiken; 2. de gegevens die je gaat gebruiken; 3. het invullen van die gegevens in de formule; 3. het uitrekenen daarvan; 4. je conclusie opschrijven met de juiste significantie en eenheid. Sla je één van deze stappen over, dan loop je punten mis !

Stoffen – atoombouw – isotopen – naamgeving – reactievergelijkingen – chemisch rekenen
Scheikunde is een vak waarbij van alles samenkomt. Vaak is het een kwestie van begrijpen, zoals de bouw van stoffen, het periodiek systeem en chemisch rekenen. Veel zaken kun je in Binas opzoeken – mits je daar handigheid in hebt. Maar ook zul je een aantal zaken goed uit het hoofd moeten kennen, zoals de namen en symbolen van elementen, de namen van (enkelvoudige en samengestelde) ionen en triviale namen van stoffen. Als je die kennis paraat hebt, kun je je toetsen vlotter en dus beter maken. Indien tijdens de bijlessen blijkt dat je die basiskennis niet in huis hebt, zullen we eraan werken om die bij te spijkeren, desnoods met huiswerk om ze uit je hoofd te leren. Voor chemisch rekenen zijn enige wiskundige vaardigheden onmisbaar. Waar nodig, spijkeren we die bij.

Inzicht – context – analyse – samenvatten
Om de structuur van een lange tekst overzichtelijk te krijgen maken we tijdens een bijles samen een schematische samenvatting van ten minste een hele paragraaf. Terwijl we dit doen zullen we de daarin behandelde stof – voor zover je die niet helemaal begrijpt – uitleggen en in een groter historisch verband plaatsen. Daarna vragen we aan jou om deze samenvatting thuis (eventueel op de computer) uit te werken tot een mooi, overzichtelijk eindresultaat. Eén paragraaf op één A4’tje. Na verloop van tijd heb je schematische samenvattingen van elke paragraaf van het hoofdstuk, dus van het hele hoofdstuk op enkele A4’tjes. Het leren voor de toets heb je dan grotendeels al gedaan. Maar vergeet de opdrachten in je (werk)boek niet, die zijn ook belangrijk. Die zullen we ook samen behandelen, want door het zorgvuldig beantwoorden daarvan oefen je jezelf in het goed maken van toetsen.

Inzicht – context – analyse – samenvatten
Teksten in je aardrijkskundeboek zijn vaak lang en ingewikkeld. In zo’n geval is het raadzaam om daar samenvattingen van te maken. Dat zullen we daarom tijdens de bijles doen. Ondertussen zullen we de daarin behandelde stof indien nodig uitleggen. Daarna vragen we aan jou om deze samenvatting thuis (eventueel op de computer) uit te werken tot een mooi, overzichtelijk eindresultaat. Eén paragraaf op één A4’tje. Na verloop van tijd heb je schematische samenvattingen van elke paragraaf van het hoofdstuk, dus van het hele hoofdstuk op enkele A4’tjes. Het leren voor de toets heb je dan grotendeels al gedaan. Maar vergeet de opdrachten in je (werk)boek niet, die zijn ook belangrijk. Die zullen we ook samen behandelen, want door het zorgvuldig beantwoorden daarvan oefen je jezelf in het goed maken van toetsen.

Het is van groot belang dat je kennis en vaardigheden een goede basis hebben, anders zijn dit heel moeilijke vakken. Voor nask1 is het van belang dat je formules begrijpt en kunt toepassen. Het maken en begrijpen van de opdrachten in je werkboek is essentieel, dus daar zullen we ook veel aandacht aan besteden. Voor nask2 heb je vooral kennis nodig van de diverse soorten stoffen, zoals het verschil tussen zuivere stoffen en mengsels, en van de methoden om mengsels te scheiden. Ook is de bouw van atomen een belangrijk onderwerp, onder meer om isotopen te kunnen begrijpen. Dit alles zullen we, indien nodig, bijspijkeren, maar centraal staat altijd jouw specifieke hulpvraag.

Biologie is een moeilijk vak, omdat het lijkt alsof je duizenden feiten moet onthouden. Veel van die feiten moet je ook simpelweg uit je hoofd leren, zoals de begrippen bij de plaatjes uit je biologieboek. Maar je kunt natuurlijk niet alles uit je hoofd leren. Daarom is het van groot belang dat je de logica achter al die feiten leert begrijpen. Dat maakt het onthouden ervan veel makkelijker. Immers: Wat je niet begrijpt, kun je ondanks al je inspanningen nauwelijks onthouden, maar wat je goed begrijpt, onthou je bijna vanzelf. Daarom zullen we tijdens de bijlessen vooral daar op aansturen – dus behalve het uit je hoofd leren van plaatjes en begrippen, ook het verwerven van inzicht in de logica, de samenhang daarachter. Al die schijnbaar losse feiten krijgen dan een samenhang, waardoor ze als puzzelstukjes in elkaar grijpen. Je hoeft dan alleen maar het totaalplaatje te onthouden, de feiten volgen daaruit als vanzelf.

Menu
Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB  Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
dhr. drs R. Schaap: 06-2079 1317
mw. G. Schaap: 06-345 90309

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten

Back To Top