skip to Main Content
Effectieve methodes
Kleine groepjes
Ervaren begeleiders
Lid LVSi
De rol van de ouders / verzorgers

Verschillende mogelijkheden
Sommige ouders willen graag nauw betrokken worden bij de begeleiding en het huiswerk van hun kind(eren), andere laten juist graag alles over aan de begeleiders van instituut. Veel ouders bevinden zich ergens tussen deze twee uitersten in.

Hands-on
Als ouders dat wensen, worden ze intensief bij het huiswerk betrokken. Dit wil zeggen dat zij (naast het periodieke verslag) aan het eind van de middag een huiswerkmemo ontvangen waarin staat wat hun kind heeft gedaan en (indien nodig) wat het thuis nog zou moeten doen – en welke rol de ouders hierin kunnen spelen. Uiteraard zullen dan ook de nodige adviezen daartoe worden verstrekt. Op deze wijze leren ook de ouders gaandeweg steeds beter hoe zij zelf hun kind het beste kunnen begeleiden. In het ideale geval wordt huiswerkbegeleiding door professionals dan zelfs overbodig.

Hands-off
Aan het andere eind van het spectrum zijn er ouders die door hun drukke baan of om andere redenen bij voorkeur alle huiswerkzaken aan de begeleiders van het instituut overlaten. Zij willen geen discussies (meer) voeren met hun kinderen over huiswerk en toetsen. Ook dat is geen enkel probleem. Wanneer zij dit aangeven zullen zij geen huiswerkmemo’s ontvangen, alleen de periodieke verslagen. Wij zorgen ervoor dat het huiswerk af is.

Feedback
Ouders worden uitdrukkelijk uitgenodigd feedback te geven op de berichten, huiswerkmemo’s en periodieke verslagen van de begeleiders. Deze terugkoppeling kan immers een nuttige rol spelen in de persoonlijke benadering van de leerling en de aanpak van zijn of haar problematiek. Bovendien is het voor de begeleiders goed om te weten wat het effect van hun aanpak is op het gedrag van de leerling en de situatie thuis.

Evaluatiegesprekken
Het is altijd mogelijk om een voortgangs- of evaluatiegesprek aan te vragen. Wij doen niet aan tienminutengesprekken of ouderavonden. Op elk willekeurig moment dat ouders of verzorgers behoefte hebben aan een gesprek, maken wij daar tijd voor.

Teacher giving personal instruction to male student
Menu
Contact

Huiswerkinstituut Hoorn
Holenweg 8
1624 PB  Hoorn

info@huiswerkinstituuthoorn.nl
dhr. drs R. Schaap: 06-2079 1317
mw. G. Schaap: 06-345 90309

lvsi-keurmerk-diapositief

Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidingsinstituten

Back To Top